ASTROLOJİ NEDİR VE ASTROLOJİ TARİHİ

Astroloji , sabit yıldızların, Güneş’in, Ay’ın ve gezegenlerin gözlemlenmesi ve yorumlanması yoluyla dünyevi ve insani olayların tahminini içeren kehanet türü -BRİTANNİCA 

Astrolojigökselcisimlerin ve astronomik fenomenlerininsan karakteri ve kaderi üzerine etkilerinin olduğu önermesini konu alan, bilimsel gerçekliğe sahip olmayan sözdebilimdirYunanca yıldız anlamına gelen ‘astro’ ve bilgi anlamına gelen ‘logos‘ kelimelerinden türemiştir. VİKİPEDİ

 Gökyüzünde ne varsayeryüzünde de o vardır.” Hermes.

Astroloji siz doğduğunuz an gökyüzünün yer yüzüne izdüşümüdür. Yazılı  ve seçmiş olduğunuz kaderinizdir ve tekamülünüz astroloji haritanızdır.. Eşsizdir parmak izinizi gibi bir eşi daha yoktur.

ASTROLOJİ TARİHİ 

Nemrut Dağı’nın batı terasında bulunan 2 bin yıllık Aslanlı Horoskopdünyanın en eski horoskopu olarak biliniyor.

Astrolojik Zaman Çizelgesi

Aslında biz 12.000 yıl önce ilk Göbeklitepe de rastladık insanlık tarihi yeniden yazılıyor.. 

MÖ 5000 – MÖ 3000 

Bu astrolojinin başlangıcı! Vişnu (güneş) hayatın simgesiydi ve Hindular tarafından tapılıyordu. Güzel güneşimiz birçok biçim alır ve enerjisini her ruha dönüştürür. Hindular her benzersiz enerjiyi adlandırdılar ve belirli tanrı benzeri yaratımları her takımyıldızla ilişkilendirerek.

Doğuşu … Doğum Haritası

MÖ 3000 – MÖ 300 

Bu süre zarfında Mısırlılar astroloji ve din iç içe geçti. İlk önce bir doğum haritası çıkaracaklar ve her ay için özel bir tanrı belirlediler. Yıldızların hepsi Maidan (Başak) veya Boğa (Boğa) gibi isimler aldı.

Çin Astrolojisi

MÖ 2800 

Çin astrolojisi de bu dönemde geliştirildi. Bu inanca göre 12 yıl vardır ve her yıl bir hayvanla temsil edilir. Olumlu ve olumsuz olanı (yani yin ve yang) temsil eden beş unsur da vardır. Batı astrolojisi güneşe dayanırken, Çin astrolojisi aya dayanır.

Babillilerin hükümdarlığı

MÖ 2800 

Eski astrologlar, modern burçları geliştirirken bir su kulesinden yıldızların ve gezegenlerin hareketlerini gözlemlerlerdi. Her gezegen bir tanrı olarak kabul edildi ve ona bir isim verildi. Tanrılar şunları içerir: Jüpiter, Venüs, Satürn, Merkür ve Mars.

MÖ 330- 140

HELENİSTİK DÖNEM

YUNAN MİTOLOJİSİ VE TANRILAR ZEUS JUPİTER ARES MARS AFRODİT VENÜS … AY SELENE ,HERMES MERKÜR , KRONOS SATURN GÜNEŞ HELİOS 

Yaygın uygulama

MÖ 63 – MS 14 

Astroloji yaygın bir uygulamaydı. Roma hükümdarı Augustus, astrolojik burcuyla (Oğlak) süslenmiş sikkeler yarattı.

Roma’nın Düşüşü

MS 378 – MS 476 

Roma’nın düşmesinden sonra astrolojinin popülerliği azalmaya başladı. Batı dini Hıristiyanlık bunun şeytanın işi olduğunu iddia etti. İronik olarak, kilise büyüdükçe astrolojiyi kendi çıkarları için kullandılar. Örneğin, St. Thomas Aquinas gezegenlerin her şeyi kontrol ettiğine inanıyordu!

Rönesans ve Astroloji

1101 – 1200 

Araplar ve Persler, Yunan öğretilerini takip etmeye ve matematik ve tıp gibi diğer bilimlerin yanında astrolojiyi kullanmaya başladılar. 12. yüzyılda bu uygulamalar Avrupa ile paylaşıldı. Bu bizi Rönesans’a götürdü. Ne yazık ki İranlı ve Müslüman astronomlar, bilimsel ve dini amaçlarla astrolojiyi yalanladılar. Bu, yeni bir çağın başlangıcı ve astroloji için bir düşüştü.

Aydınlanma Çağı

1650 – 1815 

Bu bilim dolu bir çağdı. Sonuç olarak astroloji ve astronomi ilk kez ayrıldı.

20. yüzyıl

1901 – 2000 

Astroloji, astrolojik materyallerle (kitaplar, dergiler, radyo programları) popülerlik kazandı.

Yeni Çağ Hareketi

1960 

NAM’ın (Yeni Çağ Hareketi) başlangıcı, astroloji ve onun sahip olduğu güç hakkında daha fazla farkındalık anlamına geliyordu. 

2000  Millenium.. Yeniçağa geçtik bilgi hızlandı ..

2020 saturn jupiter kavuşumu kova ‘da artık astroloji dünyanın daha gündeminde …

Not :Detaylı makaleleri sonra yazacağım … 

Yıldızınız Hep yükselsin….

Astrolog Maia Köseoğlu 

Bir yanıt yazın